Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Monday, 22 April 2024

Věda pro všechny

Věda pro všechny


Mám ráda knihy. Bez knih si to opravdu nedokáži pÅ™edstavit. A jsem ráda, že existuje opravdu tolik knih a že je tolik různých zajímavých a odborných knih, ze kterých si mohou vybrat. Ale Å™eknu vám, že já neÄtu jenom takové obyÄejné knihy, mám hlavnÄ› ráda encyklopedie, a to hlavnÄ› encyklopedie o zvířatech. Vzpomínám si jak moje maminka s babiÄkou a dÄ›deÄkem mi říkali, že asi jednoho dne budu pracovat nÄ›kde v zoologické zahradÄ› anebo tÅ™eba nÄ›kde v kravínÄ› anebo ve stáji. Řeknu vám, že pro mÄ› by byla práce v kravínÄ› anebo ve stáji opravdu perfektní. MÄ› by tohle moc bavilo. Mám ráda zvířata a také jako malá holka jsem obÄas pomáhala ve zvířecím útulku, kde byli pejsci a koÄiÄky.

Doma máme koťátka.

Potom už jsem také dva roky chodila do stájí, kde jsem se starala o malá hříbátka. Bylo to opravdu perfektní. Také jsem mÄ›la naÄtené knihy o zvířatech, takže si myslím, že bych klidnÄ› mohla být i zvÄ›rolékaÅ™ka. A jak jsem se takhle starala o zvířata, tak jsem opravdu získávala Äím dál tím vÄ›tší a vÄ›tší lásku ke zvířatům. A víte, jak to vÅ¡echno nakonec dopadlo? Studovala jsem na veterinářku. A je opravdu ze mÄ› veterinářka a vÅ¡echno se mi podaÅ™ilo. Od té doby, co jsem veterinářka a stále se vzdÄ›lávám v oblasti lékaÅ™ství a zvířat, tak mám samé Å¡tÄ›stí.

Pracuji se zvířaty.

NaÅ¡la jsem také skvÄ›lého partnera, se kterým oba dva milujeme zvířata a Å™ekli jsme si, že bychom si také mohli založit nÄ›jaký zvířecí útulek pro pejsky a koÄiÄky. Myslím si, že když lidé budou mít rádi vÄ›du a budou se také vzdÄ›lávat, tak urÄitÄ› mohou pochopit, jak to vÅ¡ude chodí. Není totiž úplnÄ› jednoduché, aby ÄlovÄ›k vÅ¡echno pochopil ihned. NÄ›kdy se ÄlovÄ›k musí vzdÄ›lat v té oblasti, která ho zajímá anebo tÅ™eba, o kterou má zájem. A protože jsem mÄ›la zájem o zvířata a práci v zoologické zahradÄ›, tak jsem také musela studovat zvÄ›rolékaÅ™ství, abych tohle vÅ¡echno lépe pochopila. 

Share your comment :