Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Wednesday, 24 July 2024

Stane se euro v brzké době naší měnou, aneb jaká je budoucnost české koruny

Stane se euro v brzké době naší měnou, aneb jaká je budoucnost české koruny


Jak sdÄ›lují ekonomové, v souÄasné dobÄ› naÅ¡e republika nesplňuje ani jedno z konvergenÄních Äili maastrichtských kritérií pro zavedení evropské mÄ›ny. NicménÄ› toto téma otevÅ™el náš prezident pÅ™i novoroÄním projevu. HovoÅ™il o tom, že by se euro mÄ›lo stát naší národní mÄ›nou v té nejkratší možné dobÄ›.

O zavedení eura se u nás mluví už dvÄ› desítky let. A mezi vlivnými politiky i ekonomy jsou jak příznivci tohoto kroku, tak i jeho odpůrci. A nejen mezi nimi – stejnÄ› tak se rozdÄ›luje celý národ. OpÄ›t jedna ze zásadních otázek, jejíž Å™eÅ¡ení ÄŒechy rozdÄ›luje. Ve stejnou dobu takovou vlnu nevole mezi obyvateli zvedl nový zákon o zvýšení rodiÄovského příspÄ›vku. OvÅ¡em jen pro nÄ›koho! Ale zpÄ›t k euru.

Jednotná unijní měna

Od nového roku je tedy budoucnost Äeské koruny jedním z hlavních témat jak lidu, tak vlády. Každý den vÅ¡ak slyšíme z médií protikladné odpovÄ›di – euro bude versus euro nebude; euro je nezbytné versus euro nás zniÄí. VeÅ™ejnost si tedy klade mnoho otázek, vycházejících z jejího běžného života, a nezná na nÄ› odpovÄ›di: jak bude zavedení eura probíhat; jaké budou potom ceny; jak se zmÄ›ní úspory a jaký bude stanoven kurz pÅ™i pÅ™evodu jedné mÄ›ny na druhou; jak to bude s hypotékami, které máme v korunách a splácet je budeme v eurech; jaké budou platy a jaké důchody?

Jak to bude dál

Podle odborníků a kurzů devizového trhu je patrné, že od ledna si naÅ¡e mÄ›na – ve srovnání s eurem – příliÅ¡ dobÅ™e nevede. V posledních dnech se projevilo oslabování – aktuální kurz byl 24,65 KÄ za jedno euro. A protože klesá objem tuzemské výroby, oÄekává se i možnost, že kurz dosáhne 25 KÄ/1 euro. Takže se možná doÄkáme i nového oslabování koruny.

Jedním z nejvÄ›tších odpůrců zavedení jednotné unijní mÄ›ny je bývalý prezident Václav Klaus, který dokonce oznaÄil úřadujícího prezidenta Petra Pavla za laika. Podle Klause by bylo pÅ™ijetí eura jak pro Äeskou spoleÄnost, tak i pro ekonomiku fatální záležitostí.

Share your comment :