Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Wednesday, 24 July 2024

Muž by měl být ochranitelský

Muž by měl být ochranitelský


Copak si ženy asi myslíme o mužích? SamozÅ™ejmÄ›, muži jsou opravdu takoví, jako nÄ›jací lvi, protože opravdu jsou takoví, že chtÄ›jí prostÄ› být nadÅ™azení nad tou ženou. Myslím si, že si můžou nÄ›kdy i dovolovat, ale samozÅ™ejmÄ› myslím to v tom hezkém slova smyslu, protože si myslím, že pokud máte doma chlapa, který má prostÄ› svaly a prostÄ› se vám to hroznÄ› líbí, tak samozÅ™ejmÄ› urÄitÄ› takový chlap je velice doma potÅ™eba, protože on je vlastnÄ› takový ochranitelský. Nemyslím to nÄ›jak Å¡patnÄ›, abyste si prostÄ› mysleli, že to beru tak, jako že by vás tÅ™eba ten chlap mlátil. SamozÅ™ejmÄ›, vemte si, že můžete mít chlapa, který prostÄ› opravdu má svaly a může být tak straÅ¡nÄ› hodný, že si ho nemůžete ani vynachválit.
 
Muž
 
SamozÅ™ejmÄ›, nÄ›kteří chlapi opravdu jsou takoví hulváti, že by klidnÄ› byli schopni toho prostÄ› dát té ženské tÅ™eba po obliÄeji, což je opravdu velice nepÅ™ijatelné. A já si myslím, že tohle by se vůbec nemÄ›lo dít, protože takové Å¡patné vÄ›ci jsou opravdu velice Å¡patné, a myslím si, že opravdu by ÄlovÄ›k, kdyby se tohle stalo, tak opravdu od toho ÄlovÄ›ka odejít, protože tohle žena by vůbec nemÄ›la snášet, aby jí nÄ›jaký muž prostÄ› mlátil po obliÄeji, prostÄ› nebo kdekoliv. SamozÅ™ejmÄ›, mám kamarádku, které se prostÄ› tohle stalo, že prostÄ› její muž jí prostÄ› zlomil nos úplnÄ› bez žádných důvodů.
 
Žena a muž
 
Ona se potom k nÄ›mu chtÄ›la jeÅ¡tÄ› do konce vrátit, a myslím si, že tohle by se vůbec nemÄ›lo dít. Já jsem jí to rozmluvila, protože opravdu tohle je velice Å¡patné, a hlavnÄ› prostÄ› to nebude nikdy fungovat. A protože prostÄ› tohle se nikdy nezmÄ›ní, a pokud to ten chlap udÄ›lá jednou, udÄ›lá to i podruhé, takže opravdu chci varovat vÅ¡echny ženy, kterým se prostÄ› tohle dÄ›je, tak prostÄ› opravdu odejdÄ›te od toho chlapa, a už se k nÄ›mu nikdy nevracejte, a už po nÄ›m nikdy nic nechtÄ›jte, nevolejte mu, nepiÅ¡te, úplnÄ› jeho ignorujte a zablokujte, protože prostÄ› tohle není chlap. Tohle je hulvát, takže prostÄ› rozhodnÄ› okamžitÄ› od takového chlapa pryÄ, protože žijte normální život, hlavnÄ› s chlapem, který sice bude mít svaly, ale bude velice hodný, protože takový chlap je opravdu potÅ™eba pro život.

Share your comment :