Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Thursday, 23 May 2024

Mohou být volby zmanipulované?

Mohou být volby zmanipulované?

Stejně jako v jiných zemích s demokratickým zřízením, i u nás se konají pravidelné volby, ať už se jedná o ty do poslanecké sněmovny, komunální, senátní, či prezidentské. Všechny však mají jedno společné: vždy je po jejich skončení provází debaty, zda nebyly nějakým způsobem zmanipulované ve prospěch jedné ze stran.

 

Něco takového je samozřejmě poměrně těžké prokázat, a i proto bychom se měli podívat na způsoby, jakými může k manipulaci docházet. Zdaleka ne všechny jsou totiž nelegální, a je tedy dobré o nich vědět. Pak je totiž menší šance, že se necháme nachytat.

 

hlasování ve volbách

 

Tím asi nejběžnějším jsou nejrůznější volební spoty, které vidíme před volbami prakticky všude. K těmto by se daly připojit i billboardy a plakáty, neboť všechny mají stejný cíl: manipulovat s lidmi, aby volili onu stranu či kandidáta.

 

Zde existují dva způsoby, jak toho dosáhnout. Tím prvním je zvýraznit, proč jsme lepší, než ostatní. Typickým příkladem zde jsou předvolební sliby, které se obvykle týkají snížení daní, případně zvýšení mezd. Problém je v tom, že kandidáti již tehdy moc dobře vědí, že je z valné části nebudou schopni splnit. To jim však nebrání je použít, aby získali další voliče.

 

zabezpečená volební urna

 

Druhou metodou, kterou v klipech i na plakátech najdeme, je dehonestace protivníka. Většinou si k tomu vyberou nejsilnější stranu z opačného konce politického spektra, a začnou ukazovat, že právě tato by byla špatnou volbou. A ačkoliv se to může zdát zvláštní, tato metoda skutečně funguje.

 

Zmínit zde pak musíme i nejrůznější předvolební výroky, které mají často za cíl poškodit oponenta. Tyto mnohdy nejsou z velké části vůbec pravdivé, avšak i když jsou vyvráceny, v myslích lidí již zakořenily, a valná část jim bude i přes důkazy o opaku věřit.

 

Je jasné, že politika není čistá hra, a boj o voliče už vůbec ne. Nelze se tedy divit, že je v boji o ně využíváno všech dostupných prostředků, bez ohledu na to, zda jsou legální či nikoliv. Na nás pak je, abychom se nenechali zmanipulovat a ověřovali si skutečnosti. Jen tak se skutečně dobře rozhodneme.

Share your comment :