Gareno

Každý web může obsahovat jak dokonalé, tak i pochybné nabídky. A proto tu platí, že je třeba obezřetnost a prověřování. Z čehož náš web vychází vždy vítězně.

Monday, 22 April 2024

Jak řešit problémy se sousedy

Jak řešit problémy se sousedy


Pokud nebydlíme zrovna na samotÄ› u lesa, pak se s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností budeme muset smířit s tím, že máme po svém boku sousedy. To platí jak v případÄ›, že bydlíme v rodinném domÄ›, tak i tehdy, pokud bydlíme v bytÄ›. To vÄ›tÅ¡inou příliÅ¡ nevadí, avÅ¡ak, jak už to tak bývá, mezilidské vztahy nejsou vždy jednoduché. Může se tedy stát, že si s nimi zrovna nesednete, případnÄ› vám zaÄnou působit problémy.

 

dva sousedé

 

Toto se dÄ›je ÄastÄ›ji, než by se mohlo na první pohled zdát. AÅ¥ už se jedná o úmyslné naschvály, nebo jednoduÅ¡e o to, že si sousedé neuvÄ›domují, jak vám Å¡kodí, výsledek je vždy stejný: pocit frustrace a domov, který je místo útulného koutku, kam se vracíte odpoÄinout po těžkém dni, doslova noÄní můrou.

 

Zdaleka nejÄastÄ›jším problémem je hluk, obvykle od stavebních prací, může to být ale také házení odpadu na váš pozemek, blokování příjezdové cesty a mnohem více. Lidé jsou v tomto ohledu velmi vynalézaví. Co ale můžeme dÄ›lat, abychom se mohli efektivnÄ› bránit?

 

plot mezi sousedy

 

V první Å™adÄ› bychom se mÄ›li zamyslet, zda i my své sousedy nÄ›jakým způsobem neobtěžujeme. Pokud jsme si jisti, že tomu tak není, pak je nejlepší si s nimi v klidu promluvit a požádat je, aby například dodržovali noÄní klid, případnÄ› se ponÄ›kud ztiÅ¡ili. Pokud si neuvÄ›domují, co dÄ›lají, pak je toto tím nejlepším Å™eÅ¡ením.

 

Co ale dÄ›lat, když nepÅ™estanou, případnÄ› pÅ™estanou pouze na chvíli? RozhodnÄ› se nevyplatí „oplácet stejnou mincí“, neboÅ¥ to vede jen do zaÄarovaného kruhu, ze kterého ani ze stran nechce vystoupit. Lepší je, pokud to pÅ™ekraÄuje urÄité meze, zavolat na policii. VÄ›tÅ¡inou dojde pouze k napomenutí, avÅ¡ak i to může být pÅ™ekvapivÄ› efektivní.

 

Bohužel, s nÄ›kterými lidmi nepohne ani to. Navíc nÄ›kdy se snaží vás úmyslnÄ› „vyÅ¡típat“, neboÅ¥ chtÄ›jí váš dům Äi byt například pro svého příbuzného. Zde pak nezbývá, než volat policii opakovanÄ›. RozhodnÄ› se vÅ¡ak nevzdávejte.

Share your comment :